Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu

  • Post category:Ogłoszenia

Drodzy Rodzice!
Skierowania wraz z wnioskiem o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej prosimy dostarczać do sekretariatu do przedszkola. Skierowanie powinno być wystawione przez jednego ze specjalistów

  • fizjoterapeuty,
  • ortopedy,
  • neurologa,
  • lekarza rehabilitacji ruchowej,
  • lekarza pediatry.

Na skierowaniu powinna być zawarta informacja o diagnozie dziecka (wadzie postawy) oraz wskazanie do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej.
W przedszkolu zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych.

Wniosek o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej