GRUPA VII  Jagódki

NAUCZYCIELE: Agnieszka Jaksa, Ewelina Pińkowska

e-mail grupowy: Jagodki@przedszkolekobierzyce.pl

W grupie VII w roku szkolnym 2023/2024 realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego

Wyd. Mac Edukacja