Nasi specjaliści

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku Pedagogika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Logopedia ogólna. Ukończyła także Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach – Emisja i Higiena głosu, Wczesna interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, Neurologia kliniczna

Konsultacje dla rodziców:  poniedziałki od godziny 15.00 do 17.00. Chęć spotkania z logopedą należy zgłosić nauczycielowi w grupie.

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierunek Logopedia ogólna, oraz absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Neurologopedia.

Dodatkowo: Terapia miofunkcjonalna ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych,

                       Diagnoza i terapia percepcji słuchowej,

                       Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział: Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Psychologia.

Konsultacje dla rodziców: Chęć spotkania z psychologiem należy zgłosić nauczycielowi w grupie

Jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek – Oligofrenopedagogika

Jest absolwentką Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji we Wrocławiu, Wydział: Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu , Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek Pedagogika, specjalność – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, oraz absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu- kierunek – Pedagogika, specjalność – Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka  z psychomotoryką.
Absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej i psychomotoryki.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.