Nasi specjaliści

LOGOPEDA – MGR DOROTA WOŹNIAK

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku Pedagogika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Logopedia ogólna. Ukończyła także Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunkach – Emisja i Higiena głosu, Wczesna interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, Neurologia kliniczna

Konsultacje dla rodziców:  poniedziałki od godziny 15.00 do 17.00. Chęć spotkania z logopedą należy zgłosić nauczycielowi w grupie.

LOGOPEDA – MGR ELŻBIETA JONIK

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierunek Logopedia ogólna, oraz absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Neurologopedia.

Dodatkowo: Terapia miofunkcjonalna ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych,

Diagnoza i terapia percepcji słuchowej,

Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan

PSYCHOLOG – MGR ALEKSANDRA SZCZYGIEŁ

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział: Nauk Historycznych i Pedagogicznych – kierunek Psychologia.

Konsultacje dla rodziców: Chęć spotkania z psychologiem należy zgłosić nauczycielowi w grupie

PEDAGOG – MGR IZABELA SZEWCZYK

Jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: Oligofrenopedagogika

Konsultacje dla Rodziców: poniedziałki od godziny 7.00 do 11.00 i wtorki od godziny 7.00 do 12.00

TERAPIA PEDAGOGICZNA – MGR EWELINA PIŃKOWSKA 

Jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: Pedagogika  specjalna

Jest absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

PEGAGOG SPECJALNY – MGR IZABELA SZEWCZYK

Jest absolwentką Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu, Wydział: Instytut Pedagogiki Specjalnej, kierunek: Pedagogika specjalna.

INTEGRACJA SENSORYCZNA – MGR MONIKA WOJTKOWIAK – KUPAJ
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gnieźnie w zakresie logopedii oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie: Terapii Integracji Sensorycznej

INTEGRACJA SENSORYCZNA – MGR BEATA KLESZCZ

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie: Terapii Integracji Sensorycznej

ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ  – MGR CYPRIAN ŁOPOSZKO

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.