Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

Gr. III Kropeczki

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – W przedszkolu

II TYDZIEŃ – Oto ja

III TYDZIEŃ – Moja droga do przedszkola

IV TYDZIEŃ – Jesień w parku, w lesie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

  • rozwijanie mowy,
  • budzenie zainteresowania literami,
  • rozwijanie aktywności badawczej,
  • wskazywanie części ciała
  • utrwalanie imion kolegów,
  • rozwijanie umiejętności liczenia,
  • rozwijanie sprawności manualnej,
  • rozwijanie koncentracji i pamięci,
  • określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby.