Pracujemy w oparciu o:

 Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,

 • programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycielki i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola,
 • programy własne opracowane przez nauczycieli: m.in. Program Promocji Zdrowia, Program Edukacji Ekologicznej,

Program adaptacji do przedszkola,

 • projekty edukacyjne,
 • miesięczne plany pracy przygotowywane przez nauczycielki dla każdej grupy,

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące:

 • Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-  Kolczyńskiej
 • Pedagogikę Zabawy Klanza
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metodę Kinezjologii Edukacyjnej.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

 • Rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • Różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • Zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • Możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • Interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

Przedszkole oferuje:

 • różnego rodzaju uroczystości przedszkolne i rodzinne np.uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Uroczyste powitanie wiosny, Święto Rodziny, Dzień Dziecka itp.),
 • festyny i pikniki rodzinne,
 • atrakcyjne wycieczki,
 • lekcje muzealne i  biblioteczne,
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
 • udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) organizowanych przez placówkę ,inne przedszkola oraz instytucje pozaprzedszkolne,
 • gry i zabawy w terenie,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • konkursy dla dzieci oraz rodziców,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi (sportowiec, policjant, strażak.itp)
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
 • przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, Pola Nadziei,
 • zajęcia dodatkowe: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, religia,
 • opiekę logopedyczną i psychologiczną.