O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach mieści się w budynku otoczonym dużym, terenem zielonym na którym mieszczą się dwa place zabaw wyposażone w drewniane (atestowane) urządzenia do zabaw.

Sale dzieci są wyposażone w nowe meble, atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Staramy się zapewniać optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokajania ich potrzeb, wspierania w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Zapewniamy swoim wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników.

Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci.

Nasza placówka jest członkiem Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie i Dolnośląskiej Sieci Placówek Promujących Ekorozwój i otrzymała odpowiednie certyfikaty.

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 6.30 do godziny 17.00

Dzieci przebywają w 4 grupach z jednego rocznika lub zbliżonych wiekowo.

Ze względu na rozkład dnia dzieci przychodzą do przedszkola do godziny 8.20. Ewentualne późniejsze przyjście dziecka do przedszkola lub jego nieobecność należy zgłosić do godziny 8.30

Przedszkole pracuje cały rok kalendarzowy z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu lub sierpniu (informacja o przerwie wakacyjnej jest przekazywana rodzicom każdego roku w miesiący styczniu). W okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i wiosennych lub też w innych terminach w przypadku zwiększonej absencji dzieci, zajęcia są organizowane w oddziałach międzygrupowych.

Przedszkole korzysta z własnej kuchni – smaczne i zdrowe posiłki spożywane są trzy razy dziennie. Stanowią one ¾ dziennego zapotrzebowania dziecka w wieku przedszkolnym na białko, węglowodany, tłuszcze i witaminy (zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka). Raz w tygodniu śniadanie podawane jest w formie szwedzkiego stołu.Placówka stosuje system zapewnienia jakości HACCP.

Z powodu braku dietetyka – specjalisty w zakresie żywienia oraz dużej liczby wydawanych posiłków, przedszkole nie przyjmuje dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi ponieważ nie ma możliwości zapewnienia żywienia dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, upoważnione do tego przez rodziców i wpisane w upoważnieniu złożonym w przedszkolu.

Powinna być wygodna, praktyczna, obuwie na podeszwach antypoślizgowych. Odzież nie powinna być kłopotliwa do zakładania i zapinania. Prosimy ubierać dziecko stosownie do warunków atmosferycznych. Prosimy wyposażyć dziecko z ubranka zapasowe do ewentualnego przebrania.

Dzieci chore, kaszlące, mające katar, gorączkę, przeziębione, chore zakaźnie nie są przyjmowane do przedszkole. W przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu rodzic zostaje powiadomiony. W takim przypadku prosimy rodziców o szybkie przybycie do przedszkola.

W naszym przedszkolu jeden dzień w tygodniu uzgodniony przez nauczycieli z rodzicami jest dniem, w którym dzieci mogą przynosić swoją ulubioną zabawkę do przedszkola. Dzieci z najmłodszej grupy mogą przynosić codziennie swoją przytulankę do spania. Prosimy rodziców, aby nie dawać dzieciom drogich oraz bardzo małych zabawek.

Przedszkole zatrudnia psychologa i logopedę. Specjaliści prowadzą zajęcia z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych. Współpracują z rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zapraszamy rodziców do współuczestnictwa w codziennym życiu przedszkola oraz do udziału w imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Dwa razy w miesiącu w każdej grupie wiekowej odbywają się konsultacje dla rodziców, gdzie można porozmawiać z nauczycielem o swoim dziecku.