GRUPA VIII      gif024 - Grupa VIII   – Jagódki

Nauczyciele  Anna Siek

e-mail grupowy: grupa8-22@przedszkolekobierzyce.pl

W grupie VIII w roku szkolnym 2022/2023 realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego

Karty pracy

Wyd. Mac Edukacja