Grupa   V   „Misie”

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec

 Bloki tematyczne:

 • Tak mija czas;
 • Muzyka jest wszędzie;
 • Wiosna, wiosna;
 • Mamy różne charaktery;

 Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy;
 • budzenie zainteresowania literami;
 • rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,
 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnały;
 • rozwijanie aktywności badawczej;
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki;
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych;
 • rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym;
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się;
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania;
 • określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki);
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;