Grupa   VI   „Kotki”  Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec

 Bloki tematyczne:

 • Zwierzęta sprzed milionów lat
 • Pogoda marcowa
 • Wiosno, ach to ty!
 • Wielkanoc

Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy (poszerzanie słownictwa, budzenie zainteresowania literami, dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu)
 • rozwijanie kompetencji matematycznych (rozwijanie umiejętności odejmowania, rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9,10, rozwijanie umiejętności tworzenia kodów)
 • rozwijanie sprawności fizycznej (zapobieganie pogłębianiu się wad postawy)
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • wyrabianie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabawy z piosenką

wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej

 • uważne obserwowanie prowadzonych eksperymentów
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł
 • rozbudzanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, dostrzeganie zwiastunów wiosny
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10
 • utrwalanie wiedzy na temat ptaków powracających na wiosnę do Polski,
 • poznawanie tradycji wielkanocnych i doskonalenie umiejętności składania życzeń