Grupa   VI   „Kotki”

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

 Bloki tematyczne:

 • Witajcie w przedszkolu;
 • Droga do przedszkola;
 • To były wakacje;
 • Nadeszła jesień;

 

Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy;
 • opanowanie umiejętności różnicowania głosek;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni;
 • rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości;
 • wzbudzenie zainteresowania przyrodą;
 • rozwijanie ekspresji twórczej oraz aktywności muzyczno-ruchowej;
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania;
 • rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów;