Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc MARZEC

Gr. VI  Myszki

 

BLOKI TEMATYCZNE :

 

I TYDZIEŃ – Tak mija czas

II TYDZIEŃ – Muzyka jest wszędzie

III TYDZIEŃ – Wiosna, wiosna

IV TYDZIEŃ – Mamy różne charaktery

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

-rozwijanie mowy,

-budzenie zainteresowania literami,

-rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,

-określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem,

-kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-rozwijanie aktywności badawczej,

-rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,

-rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,

-rozwijanie zainteresowań muzycznych,

-utrwalanie poznanych liczb,

-rozwijanie aktywności poznawczej – przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,

-uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się,

-wprowadzenie odejmowania jako ubywania,

-określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby,

-rozwijanie zainteresowania przyrodą, poznawanie oznak wiosny,

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0,

-określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów.