Grupa   VI   „Kotki” Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc MAJ

 Bloki tematyczne:

 Puk, puk to moja sztuka

 • W świecie zwierząt
 • Co w trawie piszczy
 • Moja mama i mój tata
 • Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Zadania do realizacji :

 rozwijanie mowy,

 • synchroniczna gra na instrumentach,
 • przypomnienie nazw instrumentów,
 • poznanie monet i banknotów oraz wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową,
 • zdobywanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących sawannę,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych (liczenia, tworzenia kodu, dodawania i odejmowania),
 • zapoznanie z problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów,
 • wzbogacenie wiedzy dzieci o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci, poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • kształtowanie percepcji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie kreatywności,
 • wdrażanie do świata wartości,
 • definiowanie pojęcia „przyjaźń”
 • zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych zakątków świata,