Grupa I   kropeczki - Grupa I - dane   Kropeczki

NauczycielEwelina Siwek

Pomoc nauczyciela: Barbara Gawenda

e-mail grupowy: grupa1-22@przedszkolekobierzyce.pl

W grupie I w roku szkolnym 2022/2023 realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego

Wyd. Mac Edukacja