Grupa VII ” Jagódki”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne  na maj:

 Bloki tematyczne :

 – Puk, puk to moja sztuka

– W świecie zwierząt

– Co w trawie piszczy

– Moja mama i mój tata

– Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

 

Zadania do realizacji :

 

 • rozwijanie mowy,
 • synchroniczna gra na instrumentach,
 • wykonanie instrumentu z recyklingu,
 • przypomnienie nazw instrumentów

– zapoznanie z monetami i banknotami,

 • wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy.
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł.
 • zdobywanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących sawannę,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • zapoznanie z problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów,
 • wzbogacenie wiedzy dzieci o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany
 • rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kodu.
 • zapoznanie ze sposobami przystosowywania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 • utrwalanie zasad układania rytmu,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.
 • kształtowanie percepcji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie kreatywności.
 • wdrażanie do świata wartości,
 • definiowanie pojęcia „przyjaźń”.

– zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych zakątków świata,