Grupa   7  ,, Jagódki,,

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

 Bloki tematyczne:

 • Jesień w sadzie i ogrodzie;
 • Zwierzęta jesienią;
 • Moja rodzina i mój dom;
 • Domowi ulubieńcy;

 Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy (poszerzanie słownictwa, budzenie zainteresowania literami, dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby)
 • odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2, 3, 4
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kodu
 • doskonalenie orientacji przestrzennej,
 • utrwalenie informacji o owocach
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • doskonalenie poczucia rytmu
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • inscenizowanie ruchem słuchanego utworu
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • doskonalenie poczucia rytmu
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiadomości na temat zwierząt leśnych i domowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • dbanie o porządek w miejscu pracy
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł
 • prowadzenie rozmów na temat członków rodziny,