ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY,

Grupa VII „Sówki”

Bloki tematyczne

 1. Baśnie, bajki, bajeczki
 2. Muzyka wokół nas
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 4. Zawody wokół nas
 5. Chciałbym być matematykiem

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Rozwijanie mowy.
 • Śpiewanie piosenek.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poruszanie się przy wolnej i szybkiej muzyce.
 • Reagowanie na ustalony sygnał.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).
 • Dzielenie się swoimi przeżyciami, rozmowy na temat uczuć i emocji.
 • Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie.
 • Wskazywanie wymienionych części ciała, nazywanie danych części ciała.
 • Określa położenie, stosując określenia: na, pod, w, przed za, obok.
 • Nazywa zjawiska atmosferyczne przedstawione na obrazkach.