GRUPA IV  ,,Tygryski”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień

 1. Mamy różne charaktery
 2. Wiosna na wsi
 3. Dbamy o przyrodę
 4. Polska, moja ojczyzna
 • porządkuje swoje miejsce pracy,
 • wypowiada się na temat opowiadania,
 • wyraża muzykę ruchem
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu
 • dzieli słowa na sylaby
 • uczestniczy w zabawach przy piosence
 • wykonuje pracę plastyczną
 • wie, jak wyglądają polskie symbole narodowe
 • rozwija przyjazne stosunki z rówieśnikami
 • wie, jak dbać o Ziemię