Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec Gr. IV Kotki

BLOKI TEMATYCZNE :

I TYDZIEŃ – Zwierzęta dżungli i sawanny;

II TYDZIEŃ – Zwierzęta naszych pól i lasów;

III TYDZIEŃ – Marcowa pogoda;

IV TYDZIEŃ – Wiosenne przebudzenie.

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie;

 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i orientacji w przestrzeni;
 • Poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu, wzbogacanie wiedzy dotyczącej środowiska w którym żyją;
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną;
 • Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów;