GRUPA IV  ,,Tygryski”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

Bloki tematyczne:

 1. W przedszkolu
 2. Oto ja
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Jesień w parku, w lesie
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • mówienie o swoich potrzebach