RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH :

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 100).

 

CEL WPROWADZENIA RODO:

  • Ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych na terenie UE

 

DANE OSOBOWE

  • Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych Osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach,

ul. Robotnicza 19 A, 55-040 Kobierzyce reprezentowane przez Dyrektora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Natalia Suchodolska, z którą kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iodpk@przedszkolekobierzyce.pl

 

Załączniki:

1. REKRUTACJA DZIECI
2. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECI
3. RODZICE
4.KANDYDACI DO PRACY
5.PRACOWNICY
6. KONTRAHENCI
7.PRACOWNICY KONTRAHENTÓW
8. ZLECENIOBIORCY
9. ZFSS
10. OSOBY KORESPONUJĄCE
11.UCZESTNICY KONKURSÓW
12.PRZECHOWYWANIE DANYCH ( ARCHIWUM)
13. ICE – NAGŁE WYPADKI
14.ZAPYTANIA OFERTOWE
15. MONITORING
16.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
17.WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ