Grupa   VIII   „Sówki”

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

 Bloki tematyczne:

 • Witajcie w przedszkolu;
 • Droga do przedszkola;
 • To były wakacje;
 • Nadeszła jesień;

 Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie aktywności badawczej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia;
 • rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • dostrzeganie rytmów w otaczającym świecie;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni;
 • rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości;
 • przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa;
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest koło;
 • kształtowanie orientacji przestrzennej;
 • rozwijanie ekspresji twórczej;
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;
 • przybliżenie różnych regionów naszego kraju;
 • zapoznanie z mapą Polski;
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby;
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech;
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych, opanowanie umiejętności różnicowania głosek;
 • wzbudzenie zainteresowania przyrodą;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania;
 • nazywanie i kodowanie kierunków;