Grupa   VIII   „Sówki”

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

 Bloki tematyczne:

 • A deszcz pada i pada;
 • Co powinienem wiedzieć o Polsce;
 • Zdrowie naszym skarbem;
 • Co ułatwia prace w domu;

 Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5 i 6
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności dążenia do słownych skojarzeń,
 • rozwiązywanie zagadek słuchowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy
 • wyciąganie wniosków na temat parowania i skraplania wody
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł
 • zapoznanie z wyglądem polskich strojów ludowych
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski
 • kreślenie i nazywanie kierunków w przestrzeni
 • rozwijanie świadomości na temat ruchu w życiu człowieka
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • przeliczanie w zakresie 6
 • utrwalenie wiadomości na temat dbania o higienę osobistą
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
 • utrwalanie nazw urządzeń elektrycznych
 • zapoznanie z urządzeniami, które występowały dawniej
 • poznawanie różnych źródeł otrzymywania energii,
 • zapoznanie ze sprzętem elektrycznym – wiatrakiem
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych
 • poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii
 • poszerzanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych