Grupa   VIII  „SÓWKI”

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ

 Bloki tematyczne:

 • Mamy różne charaktery
 • Wiosna na wsi
 • Dbamy o przyrodę
 • Polska, moja ojczyzna

Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy (poszerzanie słownictwa, budzenie zainteresowania literami, dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu)
 • rozwijanie kompetencji matematycznych (rozwijanie umiejętności dodawania i  odejmowania, rozwijanie umiejętności tworzenia kodów)
 • rozwijanie sprawności fizycznej (zapobieganie pogłębianiu się wad postawy)
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • doskonalenie pamięci słuchowej podczas nauki wierszy i piosenek
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych  oraz rozwijanie wyobraźni
 • poszerzenie wiedzy na temat emocji
 • przypomnienie podstawowych wartości, którymi należy się kierować
 • utrwalenie zasad segregacji śmieci
 • uważne obserwowanie prowadzonych eksperymentów
 • wykonanie doświadczenia związanego z mierzeniem objętości płynów (poznanie narzędzi do mierzenia objętości płynów)
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł
 • utrwalenie wiadomości na temat Polski, Unii Europejskiej
 • poznanie najbliższych sąsiadów Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej