GRUPA II  ,,Tygryski”

Zamierzenia dydaktyczno– wychowawcze na miesiąc luty

1. Baśnie, bajki, bajeczki

2. Muzyka wokół nas

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie

4. Chciałbym być matematykiem

  •  słucha utworów muzycznych
  • używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki
  • oddziela drobne elementy od większych
  • tworzy podkład muzyczny do znanych piosenek, z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych
  • kształtuje umiejętność liczenia na konkretach
  • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty
  • wymienia sposoby dbania o zdrowie
  • wymienia przedmioty potrzebne do dbania o czystość
  • nazywa przedmioty i ich kolory ( zabawki, ubrania, pojazdy itp.)