Grupa III –    butterfly clipart md - Grupa III - dane   Motylki

     Nauczyciel prowadzący: Iwona Florczyk

e-mail grupowy: grupa3-22@przedszkolekobierzyce.pl

W grupie III w roku szkolnym 2022/2023 realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego

Karty pracy

Wyd. Mac Edukacja