Grupa III –  Kropeczki

     Nauczyciel prowadzący: Monika Wojtkowiak – Kupaj, Beata Kleszcz

e-mail grupowy: Kropeczki@przedszkolekobierzyce.pl

W grupie III w roku szkolnym 2023/2024 realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego

Karty pracy

Wyd. Mac Edukacja