Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

Luty

grupa I „Żabki”

Temat tygodnia:

 1. Bajki, baśnie, bajeczki
 2. Wspaniałe zabawy na śniegu
 3. Tajemnice kosmosu
 4. W dziecięcym laboratorium

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
 • rozwijanie sprawności manualnej, budowanie rakiety
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
 • poznawanie różnych zawodów,
 • swobodne rozmowy na temat kotów,
 • poznawanie planet
 • rozmowy na temat kosmosu i gwiazd
 • zabawy sensoryczne
 • czytanie baśni i bajek