ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC, Grupa I „Żabki”

 Bloki tematyczne

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia
 2. Lato, lato, lato czeka
 3. Wkrótce wakacje
 4. Zwiedzamy świat

 Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 • Rozwijanie mowy.
 • Rozmowy na temat segregacji śmieci.
 • Rozmowy na temat wakacji, podróży i zwiedzania różnych miejsc.
 • Rozmowy na temat emocji.
 • Śpiewanie piosenek.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poruszanie się przy wolnej i szybkiej muzyce.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych).
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie.
 • Słuchanie z uwagą treści opowiadania.