GRUPA I  Żabki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

Bloki tematyczne:

 • W przedszkolu
 • Oto ja
 • Moja droga do przedszkola
 • Jesień w parku, lesie

 Zadania do realizacji:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie aktywności badawczej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • dostrzeganie rytmów w otaczającym świecie;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni;
 • rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości;
 • przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa;

kształtowanie orientacji przestrzennej;

 • rozwijanie ekspresji twórczej;
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby;
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech;
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych, opanowanie umiejętności różnicowania głosek;
 • wzbudzenie zainteresowania przyrodą;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania;