GRUPA I „Kropeczki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec

Bloki tematyczne

 • Tydzień 1 – Zwierzęta z dżungli i sawanny
 • Tydzień 2 – Zwierzęta naszych pół i lasów
 • Tydzień 3 – Marcowa pogoda
 • Tydzień 4 – Wiosenne przebudzenie

 Zadania do realizacji

Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli i na sawannie.

 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu.
 • Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, przestrzeganie ustalonych zasad zachowania
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 • Wyrabianie umiejętności reagowania określonymi ruchami na dźwięki, rozwijanie zdolności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów, utrwalanie wybranych kolorów.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do dbałości o porządek i wystrój sali.