Informacja dla Rodziców w sprawie odpłatności

  • Post category:Ogłoszenia

Prosimy Rodziców o zalogowanie się na stronie ATMS Kids   www.eprzedszkole.com.pl   w celu otrzymywania informacji na temat o wysokości opłat za poszczególne miesiące. Informacja jest przekazywana na początku każdego miesiąca. Przypominamy, że termin płatności za przedszkole upływa dnia 15 każdego miesiąca płatne z dołu. Za m-c wrzesień do 15 pażdziernika.