Styczeń

Animals -poznanie nazw zwierząt domowych: hamster,lizard,rat,guinea pig, spider

Let’s play animals -utrwalenie nazw zwierząt -nauka piosenki “Let’s play animals”

Farm -nauka słów związanych z farmą -poznanie zwierząt które żyją na farmie: horse, dog, cat, pig,  cow, duck, sheep

Farmyard fun -nauka piosenki “Old MacDonald had a farm ia-ia-o ”