Zadania do pracy dydaktyczno – wychowawczej wynikają z
 
kierunku rozwoju przedszkola, potrzeb, tradycji, oczekiwań 
 
klientów przedszkola.
 
 Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o:
 
• Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN,
 
• Program Wychowania Przedszkolnego
 
• Program wychowania przedszkolnego „Optymistyczne przedszkole”
 
• Roczny Program Rozwoju Przedszkola
 
• Elementy programu „Dziecięca matematyka”- prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 
Programy własne tworzone przez nauczycieli:
 
• „Program adaptacji”
 
• „Program promocji zdrowia”
 
• „Program edukacji komputerowej”
 
• „Program Edukacji Ekologicznej”
 
• Projekty edukacyjne
 
Zajęcia dodatkowe:
 
• terapia logopedyczna ,
 
• j. angielski 
 
• zajęcia umuzykalniające, rytmika,
 
• taniec 
 
• katecheza
 
• Gimnastyka korekcyjna