Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szk 2024/2025 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Informacje na temat rekrutacji:

– rozpocznie się 25 marca 2024r. o godzinie 8:00
– zakończy się 12 kwietnia 2024. o godzinie 15:00

Link do rekrutacji dla Rodziców: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenia, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT za 2023r  itp.). Brak załącznika jest równoznaczny z brakiem naliczenia punktów za spełnianie danego kryterium.

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki wyłącznie w terminie od 26.04.2024r. do 10.05.2024r.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Nie są brane pod uwagę potwierdzenia złożone w rekrutacji poza wskazanym terminem.

Link do oświadczenia potwierdzenia woli: Oswiadczenie-o-potwierdzeniu-woli.pdf 

 

Dokumenty do rekrutacji:

1.Informacja-o-rekrutacji.pdf

2.Zarzadzenie-Nr-REKiS.0050.1.17.2024-Wojta-Gminy-Kobierzyce.pdf

3.Zarzadzenie-Nr-REKiS.0050.1.28.2024-Wojta-Gminy-Kobierzyce.pdf

4.Zarzadzenie-Nr-REKiS.0050.1.20.2024-Wojta-Gminy-Kobierzyce.pdf

5.Harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli.pdf

6.-Kryteria-punktowe-do-rekrutacji.pdf

7.Granice-obwodow-szkol-podstawowych.pdf

8.Oswiadczenie-o-pos.-rodzenstwie-do-18-roku.pdf

9.Oswiadczenie-o-pos.rodzenstwa-w-placowce.pdf

10.Oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu.pdf

11.Oswiadczenie-o-wielodzietnosci.pdf

12.Oswiadczenie-o-zlozeniu-informacji-podatkowej.pdf

13.Zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-1.pdf

14. Oświadczenie-o-potwierdzeniu-woli.pdf