Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szk 2023/2024 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Informacje na temat rekrutacji:

– rozpocznie się 27 marca 2023r. o godzinie 8:00
– zakończy się 12 kwietnia 2023r. o godzinie 15:00

Link do rekrutacji dla rodziców: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenia, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT za 2022r  itp.). Brak załącznika jest równoznaczny z brakiem naliczenia punktów za spełnianie danego kryterium.

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 04.05.2023r. do 11.05.2023r.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Nie są brane pod uwagę potwierdzenia złożone w rekrutacji poza wskazanym terminem.

Odpowiedni druk oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola znajduje się w programie rekrutacyjnym, na stronie przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub na stronie Urzędu Gminy Kobierzyce.

Druk  –Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Dokumenty do rekrutacji: 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Kobierzyce w sprawie rekrutacji 

2. Harmonogram.pdf

3.Kryteria-punktowe.pdf

4.INFORMACJA.pdf

5.Terminy-rekrutacji-do-przedszkoli.pdf

6.Oswiadczenie-o-pos.-rodzenstwa-do-18-lat.pdf

7.Oswiadczenie-o-pos.rodzenstwa-w-placowce.pdf

8.Oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu.pdf

9.Oswiadczenie-o-wielodzietnosci.pdf

10.Oswiadczenie-o-zlozeniu-informacji-podatkowej.pdf

11.Zaswiadczenie-o-zatrudnieniu.pdf

12. Oświadczenie o potwierdzeniu woli