Standardy Ochrony Dzieci

  • Post category:Ogłoszenia

Szanowni Państwo

W naszym przedszkolu zostały wprowadzone  Standardy Ochrony Dzieci, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument znajduje się na stronie internetowej placówki: https://przedszkole.kobierzyce.pl, w zakładce DOKUMENTY,  jest także dostępny dla wszystkich zainteresowanych w sekretariacie przedszkola.

Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w szatni.

Pracownicy  przedszkola zostali przeszkoleni w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań  w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Z treściami  Standarów Ochrony Dzieci nasi wychowankowie będą zapoznawani w zrozumiały dla nich sposób.