„Zabawy z kolorami”

Program wychowania przedszkolnego

 

Zdrowe dziecko ze wszystkich rzeczy, które lubi robić najbardziej – lubi się uczyć.

(S. Szuman)

Koncepcja programu wychowania przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego stanowi podstawę pracy wychowawczo-dydaktycznej każdego przedszkola. Placówka oświatowa pełni w równej mierze funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z kolorami” napisany został zarówno z perspektywy praktycznych doświadczeń autorów, jak i zainteresowań różnorodnymi koncepcjami wychowania przedszkolnego oraz edukacji małego dziecka.

Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego (poszerza ją) oraz dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat).

Założenia programu wychowania przedszkolnego „Zabawy z kolorami” umożliwiają nauczycielowi elastyczną jego realizację. Otwarta konstrukcja programu tworzy przestrzeń, w której nauczyciel może kreować również własne pomysły na miarę przedszkola i dzieci urodzonych w XXI wieku.

Założenia programu

 • aktywność dziecka stale pobudzana przez nauczyciele jest podstawowym punktem wyjścia do planowanych działań wychowawczo-dydaktycznych;
 • zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu;
 • modułowa budowa, umożliwia nauczycielowi elastyczną realizację programu, w grupach mieszanych wiekowo;
 • holistyczne ujęcie procesu wychowania i edukacji dziecka;
 • obudowa dydaktyczno-repertuarowa jest permanentnie wzbogacana;
 • punktem wyjścia są kolory związane z poszczególnymi porami roku. Wokół kolorów skoncentrowane są kolejne tematy, najpierw te związane z otaczającą nas przyrodą, a następnie te które dotyczą świata przedmiotów;
 • tradycje ludowe polskich regionów są systemowo włączane w przestrzeń wybranych elementów folkloru (m.in. tańców regionalnych i narodowych) oraz sztuki i rękodzieła ludowego;
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zespołu specjalistów z różnych dziedzin (autorzy opracowań poszczególnych obszarów podstawy programowej – obudowy do programu);
 • systemowe włączenie rodziców/opiekunów do wspomagania procesu wychowania, realizowanego w przedszkolu;
 • szczególne uwzględnienie roli wychowania estetycznego w rozwoju małego dziecka;
 • stawianie na samodzielność dziecka w kontekście samoobsługi, jak i samodzielnego dochodzenia do rozwiązania stawianych zadań, problemów; dawanie czasu na samodzielne myślenie, bez wyręczania w podejmowaniu decyzji, wycofywanie się nauczyciela z myślenia za dziecko;
 • wizualizowanie rozwiązań i propozycji metodycznych (wykorzystywanie ICT w wychowaniu przedszkolnym);
 • uczynienie z aktywności artystycznej dziecka narzędzia do realizacji wielorakich treści zawartych w podstawie programowej, np. matematycznych, społecznych, językowych;
 • budowanie tożsamości w oparciu o tradycję narodową, regionalną i lokalną, z uwzględnieniem postawy otwartej i tolerancyjnej;
 • tworzenie, w oparciu o współpracę z rodzicami, inicjatyw czytelniczych;
 • otwarta konstrukcja umożliwiająca dokonywanie przez nauczyciela modyfikacji.

 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej  www.p21.edu.pl