DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  • Post category:Ogłoszenia

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo

Od 29.01.2024 do 09.02.2024 należy złożyć deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Deklaracje dotyczą aktualnych wychowanków przedszkola urodzonych w roku 2018, 2019 i 2020, których rodzice planują kontynuować wychowanie przedszkolne

w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach.

Wypełnioną czytelnie, kompletną (podpisaną przez oboje rodziców) deklarację należy złożyć w wymienionym wyżej terminie drogą elektroniczną na adres sekretariat@przedszkolekobierzyce.pl lub w wersji papierowej do urny umieszczonej przy wejściu głównym do przedszkola. (budynek A).

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Załącznik:

https://www.przedszkole.kobierzyce.pl/wp-content/uploads/2024/01/DEKLARACJA-KONTYNUACJI-2024.pdf