UBEZPIECZENIE DZIECI NA ROK SZK. 2023/2024

  • Post category:Uncategorized

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w  roku szkolnym 2023/2024 Rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wybierając jeden z wariantów przygotowanych dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola.

Przygotowano dla Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 3 warianty ubezpieczenia w dwóch poniższych firmach:

Compensa – kontynuacja umowy z okresem ubezpieczenia od 01.09.2023 do 31.08.2024

PZU – ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki i trwa 12 miesięcy.

Ubezpieczenia zawierane są w formie online indywidualne przez każdego Rodzica.

Szczegółowy zakres każdej z ofert znajdziecie Państwo pod wskazanymi linkami.

Compensa PZU
https://szkola.compensa.pl/

kod: 678199

https://ubestrefa.pl/oferta/0wffvs

 

Ważne!

Zawarcie umowy w Compensa do 30.10.2023 pozwoli na ubezpieczenie dziecka

od 01.09.2023 do 31.08.2024.

Zawarcie umowy ubezpieczenia od 01.11.2023 będzie skutkowało rozpoczęciem ochrony od dnia następnego po opłacie składki (niezależnie od wybranego Ubezpieczyciela).

Zawarcie umowy  w PZU – ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki i trwa 12 miesięcy.