UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  • Post category:Uncategorized

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2023/2024 Rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wybierając jeden z wariantów przygotowanych dla dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola..

Przygotowano dla Przedszkola Samorządowego w Kobierzycach 3 warianty ubezpieczenia w dwóch poniższych firmach:

Compensa – kontynuacja umowy z okresem ubezpieczenia od 01.09.2023 do 31.08.2024

PZU – ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki i trwa 12 miesięcy.

Ubezpieczenia zawierane są w formie online indywidualne przez każdego Rodzica.

Cechy wspólne każdej z ofert:

Ochrona trwa 24h na dobę, działa zarówno w Polsce jak i zagranicą, obejmuje min. uprawianie sportów, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach, wyjazdy na wycieczki.

W każdym z wariantów jest wypłata świadczenia za wypadek wymagający interwencji lekarza, a nie pozostawiający trwałego uszczerbku.

Szczegółowy zakres każdej z ofert znajdziecie Państwo pod wskazanymi linkami.

Compensa PZU
 

htps://szkola.compensa.pl/

kod: 678199

 

https://ubestrefa.pl/oferta/0wffvs

 

Ważne!

Zawarcie umowy w Compensa do 30.10.2023 pozwoli na ubezpieczenie dziecka

od 01.09.2023 do 31.08.2024.

Zawarcie umowy ubezpieczenia od 01.11.2023 będzie skutkowało rozpoczęciem ochrony od dnia następnego po opłacie składki (niezależnie od wybranego Ubezpieczyciela).

Zawarcie umowy  w PZU – ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki i trwa 12 miesięcy.

 

Jeśli ktoś chciałby uzyskać szczegółowe informacje ws ubezpieczenia lub pomoc w zawarciu umowy ubezpieczenia –

zapraszamy w środę 11.10.2023 w godzinach 14.00 – 16.00 do holu przy wejściu głównym do Przedszkola budynek A.